firstaid.png

Prvá pomoc jednoducho

Web / Android / Windows App

112       155

    Tiesňová linka                   Záchranná služba

Táto aplikácia v žiadnom prípade nenahrádza odbornú zdravotnú pomoc!

sk.png

1. Pokiaľ je niekto v ohrození života alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, musíme okamžite privolať prvú pomoc. Pokiaľ ide výlučne o zdravotné ťažkosti, odporúča sa volať priamo na číslo záchrannej služby – 155. Pokiaľ okrem záchrannej služby predpokladáme potrebu požiarnej záchrannej služby alebo polície, voláme na číslo tiesňového volania 112, kde operátor na základe informácií poskytnutých volajúcim zhodnotí situáciu a na miesto udalosti pošle záchranné zložky integrovaného záchranného systému. Pokiaľ si nie sme istí, môžeme zavolať na ktorékoľvek číslo, operátori 155 aj 112 sú navzájom prepojení.

2. V prípade vážnej situácie (napr. vážne poranenie, otrava liekmi, drogami, topenie, ...), ak sme pri zranenom sami, musíme najskôr 1 minútu poskytovať prvú pomoc a až potom zavolať na číslo 155 alebo 112.

3. Pokiaľ by nám pri záchrane človeka hrozilo nebezpečenstvo, nikdy neposkytujeme prvú pomoc za takýchto okolností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Našli ste chybu? Kontaktujte nás!

Ďakujeme!