Prvá pomoc jednoducho

(First Aid Easily)

Aplikácia zobrazujúca laickú prvú pomoc pri vybraných zraneniach. Overená reálnym zdravotníkom.

Application showcasing layman's First Aid for the chosen injuries. Confirmed by the real medic.

Stiahni tu / Download here